Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Stáva sa už peknou tradíciou, že na konci augusta sa brány školy otvoria pre deti zamestnancov školy. 25. augusta 2017 si u nás tieto deti prežili Indiánsky deň. Vo výtvarnej dielni sa zmenili na Indiánov, potom na multifunkčnom ihrisku dokazovali svoju šikovnosť v rôznych športových a zábavných disciplínach. V bylinkovej záhrade poznávali novú rastlinu s kolovou príchuťou a kto nabral odvahu, mohol sa povoziť na riadnom koňovi. Vrcholom dňa bola zábava s hudbou a vrecom plným cukríkov.