Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V rámci vyučovania prírodovedy absolvovali žiaci 4. ročníka exkurziu do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V súlade s učivom sa najviac venovali časti, ktorá je zameraná na vesmír a na jaskyniarstvo.