Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pre upevnenie vyučovania dejepisu zorganizovala pani učiteľka Motyková exkurziu na Duklu a do múzea vo Svidníku. Žiaci si prehĺbili svoje poznatky o druhej svetovej vojne, o ktorej počuli zaujímavé rozprávanie. Pre chlapcov bola najväčším lákadlom vojenská technika, do ktorej patrili aj tanky a lietadlá.