Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V marci sa naši žiaci zapojili do rôznych súťaží...

Súťaž v priestorovej orientácii a samostatnom pohybe - orientácia v mikropriestore.

Priamy smer bola jedna z disciplín súťaže.

Ďalšou súťažou bola súťaž v jazykových zručnostiach.

Žiaci postupne riešili jednotlivé úlohy a popritom sa aj učili.