Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

13. 12. 2019 pedagógovia prírodovedných predmetov a hlavne matematiky pripravili exkurziu pod názvom Aha! Krásna matematika v priestoroch občianskeho združenia Kreatívne vedy v Prešove. 28 žiakov spojenej školy internátnej v Levoči si mohlo vyskúšať matematické zákonitosti, vzorce, grafy bez učebníc, zošitov a písacích potrieb. Žiaci druhého stupňa a štvrtáci sa mohli presvedčiť o tom, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a logika dokážu byť zábavné.

Medzinárodná výstava prišla z nemeckej Univerzity v Triéri a poľského vedeckého centra Hevelianum v meste Gdaňsk.