Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Témou 11. ročníka bola " Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.“ Aj tento rok sme sa zapojili. Partnerskou školou bola Základná škola - Mokrance.

V druhom októbrovom týždni sme sa prostredníctvom e-mailových správ obe partnerské školy spojili a potvrdili vzájomnú spoluprácu.

 Zrakovo postihnutí žiaci, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálne postihnutí žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali básničkami, rozprávkami a príbehmi.  Záložky sme partnerskej škole zaslali 16.10.2020, navyše do balíčka so záložkami sme pribalili  knihu o vzdelávaní zrakovo postihnutých, CD o našej škole a zvukové časopisy.  

Koncom októbra sme dostali balíček so záložkami partnerskej školy. Deti s partnerskej školy nám okrem záložiek pribalili aj brožovanú publikáciu o Mokranciach.