Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

5. novembra 2021 sme pokračovali v téme finančná gramotnosť. Pracovali sme v dvoch skupinách.

V prvej skupine to boli žiaci 5.  a 6. ročníka.

V druhej skupine pracovali žiaci 2., 3. a 4. ročníka.

Cieľom webinára bolo rozvíjanie finančnej a čitateľskej gramotnosti.  Lektorka Ivanka žiakom priblížila svet peňazí zábavnou formou. 

20. 10. 2021 v spolupráci s Nadáciou Partners sa uskutočnila prednáška "Finančná gramotnosť" pre 15 žiakov druhého stupňa a 3 žiakov praktickej školy. Prednášala p. Velecká s dlhodobou praxou vo finančnej oblasti.

Žiaci sa mohli oboznámiť s možnosťami nakladania  finančných prostriedkov aj s osobným rozpočtom. Prednáška sa viedla v duchu efektívneho nakladania s financiami, s potrebou šetrenia, ale ak  rizikami, ktoré sú  spojené so zadlžovaním sa.

Žiaci si mohli sami vyskúšať zrealizovať svoj osobný rozpočet, rozdeliť náklady na povinné a voliteľné a konfrontovať ich s príjmami.

V pondelok 18. októbra 2021 v našej škole prebiehal environmentálny deň. Bol plný zaujímavých náučných aktivít v triedach aj v prírode. 

Žiaci zbierali a triedili odpad, navštívili zberný dvor, poznávali tajomstvá i chuť prírody všetkými zmyslami.