Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od marca do júna 2023 žiaci PŠ v rámci predmetu Remeselné práce navštevovali Ateliér INAK na Kežmarskej ulici v Levoči. Žiaci sa postupne zoznamovali s rôznymi podobami hliny, od tvrdej cez šlíker až po plastickú hlinu. Približovala tak umeleckú mediáciu, na ktorej sa skupina zúčastňovala. 

13.6.2023 aktivita bola ukončená záverečným programom, výstavou a interaktívnou tvorivou dielňou.