Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Energoland je informačné centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne 14. októbra 2014 v Mochovciach pri atómovej elektrárni. 22.6. 2023 žiaci 7., 8. a 9. ročníka navštívili Energoland v doprovode pedagógov a spolu si prezreli vystavenú expozíciu, vyskúšali  interaktívne hry a modelové situácie pri riadení jadrovej elektrárne. Ocitli sa aj vnútri modelu jadrového reaktora a na zobrazenej štiepnej reakcii jadra uránu mali priblížený spôsob fungovania jadrovej elektrárne.

V ten istý deň žiaci navštívili aj Národnú radu SR a z balkóna rokovacej miestnosti sledovali priebeh hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch zákonov. Exkurziu zakončili diskusiou s vybranými poslancami, ktorí prejavili aktívny záujem o stretnutie so žiakmi našej školy. Žiaci odchádzali z parlamentu plní pozitívnych zážitkov a informácii o práci poslancov Národnej rady SR.