Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí do Praktickej školy, ktorá je súčasťou Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča.

Kedy? 12. júna 2014 od 8,000 do 12,00 hod.

Praktická škola vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím po ukončení základnej školy. Je orientovaná na pomocné práce v kuchyni a prácu s hlinou.

Príďte sa presvedčiť, že aj mentálne postihnutí žiaci môžu byť šikovní.

Výdobytky techniky pomáhajú pri modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých

 

Život nevidiacich – exkurzia žiakov Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči v našej škole

V dňoch 10. a 11. februára 2014 sa žiaci II. A a kvarty Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči prišli pozrieť, ako sa žije nevidiacim a zrakovo postihnutým. Po úvodnom oboznámení sa s organizačnými zložkami a fungovaním našej školy boli žiaci rozdelení do skupín. Menili sa na troch stanovištiach:

-          absolvovali „rýchlokurz“ priestorovej orientácie,

-          zasvätili sme ich do techniky písania a čítania Braillovho a zväčšeného písma,

-          ukázali metódy a formy vyučovania nevidiacich žiakov: napr. používanie Jaws-u pri práci s notebookom, metódy rysovania a materiály na výučbu anglického jazyka.

So simulačnými okuliarmi gymnazisti  písali, rysovali, čítali a orientovali sa po triede. Na stanovištiach pomáhali naši zrakovo postihnutí žiaci VIII. A triedy.

 

14. 2. 2014 pri príležitosti 100. výročia Gymnázia JFR v Levoči bolo zorganizované stretnutie zrakovo postihnutých abiturientov gymnázia. Bývalí žiaci spomínali  na staré časy. Na stretnutie boli pozvaní aj žiaci ôsmeho ročníka, kde nadviazali nové kontakty s abiturientmi gymnázia, ktorí boli žiakmi našej školy. Mohli sa ich priamo opýtať na štúdium na tejto strednej škole. Veríme, že si rozšírili obzor svojho uplanenia v praxi a možno sa niektorí rozhodnú pokračovať v štúdiu na gymnáziu.

Breadcrumbs