Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

31.5. 2018 sme venovali Ochrane prírody a zdravia.

Žiaci spolu s učiteľmi navštívili Hasičský a záchranný zbor v Levoči, kde sa dozvedeli zaujímavosti o práci hasičov a záchranárov.

Ako si chrániť zdravie -  poradili a predviedli študenti Strednej zdravotníckej školy.

 

Školy, ktoré v Čechách vzdelávajú zrakovo postihnutých žiakov, robia celoštátne športové hry zrakovo postihnutých žiakov. V tomto školskom roku pripadla úloha zorganizovať tieto hry škole Jaroslava Ježka. A pretože je to naša družobná škola, pozvali do súťaže aj našich žiakov. 

Sme hrdí na to, že sa naši športovci medzi ostatnými nestratili a priniesli si niekoľko medajlí a 2 víťazné poháre.

Deti z materskej školy, žiaci prvých ročníkov a špeciálnej školy si vychutnali jazdu vláčikom po meste Levoča.