Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Týždeň od 25. do 29. septembra 2017 sa niesol v znamení športu. S podporou MŠVVaŠ SR sme usporiadali Celoslovenské športové hry s medzinárodnou účasťou pre zrakovo postihnutých žiakov. Žiaci súťažili v ľahkej atletike, veslovaní, torballe aj aplikovanom stolnom tenise.