Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Naučme sa spolu učiť je názov projektu, ktorý sme zrealizovali na prelome septembra a októbra 2017. Starostlivosť o zrakovo postihnuté deti a deti s narušenou komunikačnou schopnosťou je mimoriadne náročná. Je potrebné, aby sa na nej podieľali rodičia, učitelia i ďalší odborníci. Základnou myšlienkou projektu bolo spojenie týchto ľudí s cieľom podporiť  a rozvíjať u rodičov záujem o svoje deti, pomôcť im ako pracovať  pri príprave na vyučovanie a vôbec  ako viac spoznať svoje deti.