Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Športové hry zrakovo postihnutých žiakov sú príležitosťou ukázať šikovnosť, športové nadanie ale tiež chuť bojovať a zvíťaziť. V tomto roku sme v Levoči privítali športovcov z Bratislavy a Poľska. Súťažilo sa v ľahkej atletike (beh, skok do diaľky, hod guľou), v aplikovanom stolnom tenise a goalballe. Novým športom, ktorý sme pokusne zaradili, boli kolky. Záštitu nad podujatím prevzal slovenský paraolympijský výbor. Športové hry finančne podporilo tiež Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a mesto Levoča.