Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

25.9. 2018 sa v našej škole konal  Európsky deň jazykov (EDJ), do ktorého sa zapojilo 25 žiakov žiaci 5.-9. ročníka. Po úvodných informáciách boli žiaci rozdelení do pracovných skupín: pripravili návrh na tričko - logo EDJ 2019, vytvorili plagát zameraný na multilinguálnu a multikultúrnu komunitu školy počas rôznych akcií, vytvorili galériu zástav členských štátov EÚ, ďalší plagát bol na tému "Rozprávaj so mnou" a posledná skupina zisťovala význam fráz súvisiacich s farbami v rôznych jazykoch. V závere sa opäť spojili všetky skupiny a prezentovali svoju prácu, ktorá bola vystavená aj na nástenke.