Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Dňa 7.2.2023 sa v našej škole uskutočnila beseda s pani Mgr.Holotňákovou z PZSR, ktorá má na starosti preventívne aktivity. Prišla nám porozprávať o pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať. Sú dôležité pre našu osobnú bezpečnosť a pre to, aby sme vedeli aj účinne riešiť situácie a pomôcť. Na túto tému sa rozprávala so žiakmi na prvom stupni základnej školy.

Pre žiakov druhého stupňa mala pripravenú besedu na aktuálnu tému: „Bezpečný internet“. V nej mali žiaci okrem iného možnosť konzultovať svoje vlastné zážitky z kyberšikany a overiť si  postupy a možnosti jej riešenia. 

 

4.1. sa oslavuje Svetový Braillov deň pri príležitosti narodenia tvorcu písma pre nevidiacich, Louisa Brailla. Naša škola má dlhoročnú tradíciu vo vzdelávaní zrakovo znevýhodnených žiakov, a preto bol januárový tematický deň venovaný Braillovmu písmu, no učili sa ho predovšetkým žiaci, ktorí ho vo výučbe nepoužívajú, aby sa vedeli aspoň čiastočne vžiť do kože svojich nevidiacich spolužiakov.

Zrakovo postihnutí žiaci súťažili v čítaní v SKN, ostatní žiaci sa zoznamovali so zápisom Braillu pomocou rôznych pomôcok. Dve triedy sa boli pozrieť v SKN ako sa vyrábajú braillovské knihy a učebnice. Pre starších žiakov bola pripravená aj beseda s koordinátorom Slovenskej autority pre Braillovo písmo, Mgr. Tkáčikom a pozreli si aj film Nevidím, ktorý vznikol na podnet SABP. Takmer všetci žiaci sa v tento deň naučili zapísať svoje meno v Braille, minimálne jeho iniciály.

Naši tretiaci absolvovali plavecký výcvik  v stredisku Poráč Park.

Dosiahnutá úroveň plaveckých zručností zodpovedá možnostiam jednotlivých žiakov, od naučenia splývania s hlavou vo vode, u niektorých s nekoordinovaným a nerytmickým prevádzaním plaveckých pohybov a u niektorých až po preplávanie 10 m plaveckým spôsobom kraul a znak.

Žiaci si plavecký výcvik naplno užili. 

Posledný januárový piatok 27. 1. 2023 sme pre všetkých žiakov školy zorganizovali účelové cvičenie zamerané na zimné športy. Malí i veľkí, deti i dospelí vymenili prostredie školskej triedy za zasnežený svah v Levočskej Doline a mohli si naplno vychutnať mrazivé dopoludnie. Za pomoc a spoluprácu patrí vďaka aj študentkám a p. učiteľke zo SOŠPg v Levoči.

Súťaž bola zrealizovaná hneď po návrate z vianočných prázdnin 10. 1. 2023.  Nevidiaci žiaci a žiaci so zvyškami zraku  si mohli zasúťažiť v troch disciplínach.

  1. Nalievanie vody do pohára bez použitia hladinomeru.
  2. Párovanie topánok.
  3. Poznávanie vecí dennej potreby.

Súťažiaci dopredu nevedeli v akých disciplínach budú súťažiť a preto k úspešnému zvládnutiu všetkým blahoželáme.