Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

22.9. 2022 sa žiaci 2. stupňa ZŠ zapojili do  Európskeho dňa jazykov. Aktivity prebiehajú do decembra. Jenou z aktivít bola tvorba loga na tričko. Najlepšie návrhy budú zaslané do súťaže.

V septembri sa mladší žiaci školy stretli na besede s príslušníčkou policajného zboru pani Holotňákovou. Prístupnou formou im porozprávala o práci policajtov. Venovala sa aj dopravnej výchove.

V dvoch termínoch od 12. do 16. septembra a od 19. do 23. septembra 2022 takmer všetci žiaci našej školy mali možnosť zúčastniť sa školy v prírode v penzióne Bystrina v obci Bystrá. Prvý týždeň starší žiaci a druhý zasa naši mladší. 
Krásne zážitky nám pomohli sprostredkovať lektori z Detského Babylonu. 
Vyučovacie aktivity boli  zamerané na divadlo, ale žiaci si užili aj pobyt v prírode: turistiku, či športové aktivity.