Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V liptovskom Mikuláši je zoologická záhrada, kde sa mnohých zvierat možno dotknúť. Takýto zážitok sme dopriali aj skupine našich žiakov.

V poľskom meste Owinska, kde sídli naša družobná škola sa konali medzinárodné atletické preteky. Zúčastnili sa ich aj naši žiaci. Sme hrdí, že si z Poľska priniesli aj niekoľko medailí.

Anglický jazyk má dve podoby - jednu, v akej sa slovo vyslovuje a druhú, akým spôsobom sa dané slovo vyhláskuje, čiže vyspeeluje. Súťaž v tejto činnosti prebehla najprv na úrovni školy a tí najlepší nás reprezentovali na úrovni okresu Levoča. Že im to šlo, o tom svedčí zvláštne ocenenie, ktoré dostal žiak 7. ročníka Samuel Michálek.

Vybraní žiaci školy sa zúčastnili na exkurzii do charitatívneho domu v Žakovciach. Pred uskutočnením tejto exkurzie sa veľa dozvedeli o pánovi farárovi Kuffovi a jeho cieľoch.

 

V rámci Dňa Zeme sa žiaci školy rozhodli poriadne upratať školský dvor. Každý mal svoju úlohu. Tak sa hrabalo, zametalo, pílili konáre, vynášali listy a odpad. Teraz je náš školský dvor oveľa čistejší.