Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Žiaci druhého stupňa boli na exkurzii v Španej doline. Dozvedeli sa veľa o histórii baníctva na Slovensku a mohli sa tiež oboznámiť s tým, ako to kedysi vyzeralo v škole.

Žiačky praktickej školy nás úspešne reprezentovali na súťaži Jakuboviansky slávik. V speve ľudových piesní to bola Slávka Oberleová a v disciplíne moderných piesní Kamila Billá, ktorá vyhrala prvé miesto.

19. mája 2017 sa konal v našej škole Deň otvorených dverí. Medzi hosťami nechýbali ani naši bývalí žiaci. Podľa ich vyjadrenia závidia dnešným žiakom a radi by sa opäť vrátili do školských lavíc.

23. mája 2017 prišli medzi žiakov školy na besedu naši bývalí žiaci Peter Vágner a Lucia Harvanová. Hoci sú obaja nevidiaci, založili si rodinu a vychovávajú spolu 3 deti. 

So Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva spolupracujeme už veľa rokov. Po renovácii, ktorá prebehla pred rokom sa múzeum stalo aj interaktívnym. V máji sme ho navštívili  so skupinou žiakov a veru, bolo čo obzerať.