Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pod názvom Tmavomodrý svet sa dňa 12.12.2016 konal už 6. ročník benefičného koncertu. V košickom Kulturparku bola plná sála. Organizátor súťaže OZ Feman pozval ako účinkujúcich aj žiakov našej školy. V 15-minútovom bloku sa vystriedali koledy, báseň, pieseň aj vinše v nárečí. Naše vystúpenie sa prítomným veľmi páčilo. 

2. december bol deň, na ktorý sa dlho tešili žiaci školy aj ich rodičia. Žiaci všetkých tried si už od októbra pripravovali čísla do školskej vianočnej akadémie. V to piatkové ráno sa rodičia začali zhromažďovať a o 10:00 to začalo. Piesne, tance, vinše, básne ... jedno vystúpenie krajšie ako druhé. V očiach prítomných sa leskli slzy šťastia a radosti.Krásny program trval viac ako hodinu. 

Naše poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom školy, ktorý ho so žiakmi pripravili.

Súťaž v prednese, literárnej činnosti a dramatickom umení pre zrakovo postihnutých sa pod názvom Dni Mateja Hrebendu uskutočňuje pravidelne raz za dva roky. V tomto roku sa uskutočnila v Levoči. Naši žiaci sa zúčastnili prednesu poézie, prózy aj v kategórii malých javiskových foriem. Medzi recitátormi sa na prvom mieste umiestnil Samuel Michálek a na treťom mieste Sofia Kupčihová. Svojim podaním Dňa v jednej rodine si divadelné predstavenie vyslúžilo strieborné pásmo.

Pri príležitosti Dňa nevidiacich prišla medzi žiakov Spojenej školy internátnej na Námestí Š. Kluberta 2 v Levoči hudobná skupina Shaman. Svojimi piesňami okamžite vyvolala dobrú náladu a úsmev na tvári všetkých prítomných. Poďakovanie v mene všetkých žiakov patrí Marošovi Stankovi aj ostatným členom skupiny.

9. až 12. novembra 2016 sa v hoteli Hubert zišli zrakovo postihnutí žiaci zo Slovenska, Poľska aj Českej republiky. Súťaž, ktorú organizačne pripravuje naša škola je medzi žiakmi veľmi obľúbená. Súťaží sa v týchto disciplínach: Príprava jednoduchého jedla, Poznávanie mincí, Príprava nápoja, Orientácia v bodovom texte, Skladanie odevov, Poznávanie predmetov dennej potreby. Z našich žiakov sa Marta Baloghová umiestnila na 3. mieste v kategórii mladších žiakov.