Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V dňoch 6. - 17. februára 2017 sa konal lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka základnej školy a 2. ročníka praktickej školy. Lyžiarskemu športu - bežeckému lyžovaniu - sa žiaci priúčali na Štrbskom plese. Počasie im prialo a o dobrú náladu tiež núdza nebola.

Aj žiakom našej školy sme chceli priblížiť chladné umenie - ľadové sochy, ktoré vytvorili šikovní rezbári na Hrebienku. Počasie nám prialo, slniečko svietilo a skupina žiakov mala krásny tatranský zážitok.

Každoročne sa žiaci našej školy tešia na spoločnú predvianočnú večeru. Aj tá tohtoročná sa konala v príjemnej atmosfére, kedy sme všetci ako jedna veľká rodina.

Korčuľovanie

Aj naši žiaci sa radi korčuľujú. Od decembra chodili na ľadovú plochu mesta Levoča, no v týchto chladných dňoch im stačí vyjsť na školský dvor. Multifunkčné ihrisko je premenené na ľadovú plochu.

Tí šikovnejší sa starajú aj o jej údržbu.

 

14. 12. 2016 k nám zavítali pracovníčky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Zaujímavým rozprávaním žiakom priblížili život dravcov, vodných a lesných vtákov. Na vypreparovaných modeloch (čajka, bocian, sojka, výr, myšiak, labuť, kačica) názorne vysvetlili časti tiel vtákov a odlišnosti medzi nimi.