Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Tanečný krúžok pod vedením Mgr. Viery Orlovskej sa aj v tomto roku zúčastnil krajského kola tanečnej súťaže Pohyb bez bariér.  Ich vystúpenie sa veľmi páčilo a tanečníci opäť priniesli do školy víťazný pohár.

Pre zlepšenie čitateľských zručností sme usporiadali školský čitateľský maratón. Žiaci druhého stupňa sa striedali pri čítaní vybraných príbehov.

Dňa 9.2.2017 sa žiaci VIII.A, IX.A, II.K stretli s pánom kaplánom Štefanidesom. Toto stretnutie sa nieslo v duchu prípravy sviatostného života. Žiaci mali možnosť osobného kontaktu s kňazom a zároveň sa pýtali na otázky života.

V rámci precvičovania čitateľských zručností prebehlo medzi žiakmi 1. stupňa podujatie z Rozprávky do rozprávky. Žiaci si rozprávku najprv prečítali a potom si ju zdramatizovali.

Geravy sa už niekoľko rokov stávajú strediskom, kde si žiaci školy počas niektorého zimného víkendu užívajú zimné radovánky. 

Tak tomu bolo aj v dňoch 17. - 19. februára 2017, keď sa 12 žiakov školy mohlo dosýta sánkovať a lyžovať. Pobyt v prekrásnom horskom prostredí skutočnou odmenou.